Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku

Menu
Strona główna
Informacje
Struktura Ośrodka
Dla rodziców
Aktualności
Sukcesy
Galeria
Publikacje
Ogłoszenia i przetargi
Kontakt

Zespół kierowniczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego:


Dyrektor Ośrodka- mgr Małgorzata Bychawska
Wicedyrektor Ośrodka- mgr Olga Czarnecka
Kierownik grup wychowawczych- mgr Anna Perchuć

Struktura organizacyjna
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Malborku:

 • Punkt Przedszkolny Specjalny
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna
 • Gimnazjum Nr 6 Specjalne
 • Szkoła Branżowa I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: stolarz, krawiec, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, murarz- tynkarz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ślusarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Internat
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Nauka w obu szkołach: Szkole Branżowej I Stopnia oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiająca do Pracy trwa 3 lata.

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia:

 • zdobywają pełne kwalifikacje w wybranych przez siebie zawodach;
 • mają zapewnione zajęcia praktyczne w zakładach pracy współpracujących od wielu lat z naszą placówką;
 • w trakcie zdobywania praktyki otrzymują wynagrodzenie;
 • najlepsi absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach, w których odbywali zajęcia praktyczne;
 • uczniowie przystępują do takiego samego egzaminu jak uczniowie wszystkich typów szkół zawodowych i otrzymują ten sam dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
 • mamy wysoką zdawalność zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe- 96%.

Statut SOSW

Pobierz Statut SOSW (pdf)

 

SOSW Malbork SOSW Malbork SOSW Malbork
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
ul. Jagiellońska 79/82
82- 200 Malbork
Tel./Fax/55/272-32-42
e-mail: malspecszkol@wp.pl
Nr konta:
Bank Millennium SA
64 1160 2202 0000 0002 5837 3411

© SOSW Malbork